ANKETY o svojom zamestnavatelovy a zamestnani

Ankety

Akych mam kolegov?

Perfektnych (13)
 

Priemernych (10)
 

Rytolezcov (14)
 

Zadrbkavacov (17)